Keramikos dirbtuvės 2014

2014 m. vasarą penktą kartą vykęs projektas ,,Keramikos dirbtuvės“ pasižymėjo brandumu. Išlaikytos tradicijos: pirmoji užduotis – nulipdyti šaukštą, antroji – įveikti pagrindinę temą ir rudenį surengti geriausių darbų parodą Ramygaloje, šio projekto lopšyje. Keramikai iš visos Lietuvos ir Latvijos ne tik kūrė, dalinosi patirtimi, bet ir susipažino su Ramygalos istorija, aplankė apylinkių žymias vietas. Šio projekto metu gimė Ramygalos keramikų himnas. Dalyviams pasiūlyta į pagrindinę šiųmečio projekto temą ,,Ženklai ir simboliai“ pažvelgti per savo asmeninę patirtį, pasaulėjautą, išgyvenimus. Darbai vėl džiugina sprendimų, atskleidžiant regimąjį ir jausminį Pasaulį, gausa, įvairove.

Ramygalos keramikų himnas (pagal dainos ,,Stok ant akmenėlio“ melodiją) Žodžiai Eigintos Beinortaitės, sukurti 2014 – 07 – 25, 01:44 ​

Ramygalos miesty Molio menas klesti.
Yr‘ ką žmogui pažiūrėti, Yr‘ kur akis dėti!
Mūsų puodai gražūs Šaukštai dar gražesni – Imkit kokį, gaspadinės, Ir tik nepameskit! Lai jums džiugins širdis Mūs‘ darbai ir mintys!
Lai keramika gyvuoja, Džiaugsmą dovanoja!
O jeigu ko trūksta – Žvilgt, kur dūmai rūksta – Ten mes dirbam, ten mes degam,
Ten jums puodus kepam. ​

Projektą finansavo LR kultūros ministerija, Panevėžio r. savivaldybė, privatūs rėmėjai.