Kultūros pasas

Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.

Nuo 2019 m. kultūros pasas skirtas visiems Lietuvos mokiniams ir kiekvienam mokiniui skiriama 15 eurų kalendoriniams metams.

SAVOS ERDVĖS kviečia Lietuvos moksleivius rinktis mūsų parengtas Kultūros paso programas:

Pyrago kelias
Tradiciniai amatai
Molis – mano brolis
Stiklo magija