Šiaudinių skulptūrų festivalis Vokietijoje

2008 m. rugpjūčio 10 – 17 dienomis klubo nariai atstovavo Ramygalai ir Lietuvai Šiaudinių skulptūrų festivalyje Vokietijoje, Storkow mieste. Ramygala, kaip ir Storkow, priklauso ESCO – Europos miestų – gandrų asociacijai. Pagal organizacijos įstatus jos nariais gali tapti miestai, savo herbe turintys gandrą, ir žmonės, savo gyvenimą pašventę gandrams bei pareiškę norą dalyvauti ESCO veikloje. Kiekvienas narys turi teisę organizuoti visiems nariams bendrą kultūrinę veiklą ir joje dalyvauti. Šiaudinių skulptūrų festivalis Storkow mieste vyksta kas antri metai. Ramygaliečiai garbingai atstovauja savo miestui ir šaliai, jų sukurtos skulptūros pelno prizines vietas. Projektą finansavo Panevėžio rajono savivaldybė.